Studentprojekt: Tuggummin som en indikator för nedskräpning i urbana miljöer

Studenter sökes för ett projekt under våren 2017

Detta projekt går ut på att ta reda på hur förekomst av tuggummin förhåller sig till förekomst av skräp i urbana miljöer samt att undersöka i vilken takt nedskräpning sker på olika typer av platser i städer.

Länkar till hur tuggumin uppmärksammas
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844929/Chewing-gum-companies-help-pay-60million-bill-cleaning-mess-streets-say-councils.html

Projektet innehåller en fältstudie där mängd och ålder på tuggumin undersöks för att skatta var och hur snabbt tuggumin hamnar på gatan och om depositionshastigheten av tuggumin beror på hur många tuggumin som redan finns.  I fältstudien undersöks också förekomst av annat skräp, med syftet att ta reda på om tuggummin är en bra indikator för nedskräpning. Skräp som papper, plast och till en viss del fimpar, har en tendens att flytta på sig, medan tuggummin ligger kvar. Om det finns ett starkt samband kan det ge grund till att föreslå att tuggummin är en bra indikator för nedskräpning.

Studien är en upprepning av en liknande studie gjord i stora städer i England, vilket möjliggör en jämförelse.

Projektet kommer att utöver fältarbete, innehålla en del arbete med GIS.

Det är möjligt att dela upp projektet mellan flera studenter.

Handledare Peter Olsson och Ullrika Sahlin

skicka mail direkt till ullrika.sahlin@cec.lu.se och Peter.olsson@cec.lu.se om du är intresserad

This entry was posted in students, teaching. Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required